Φωτογραφίες από την εκδήλωση στο Λεωνίδιο για τα 70 χρόνια από τη θυσία του ποιητή

2011 December 20

 

Το πιο κάτω κείμενο αφιερωμένο στο Γιώργο Σαραντάρη έγραψε και διάβασε ο κ Τάκης Πιτσελάς στην εκδήλωση στο Λεωνίδιο. Χρησιμοποιόντας τις ίδιες φράσεις και αλλάζοντας την σειρά το κείμενο παίρνει άλλη διάσταση.

 

Στον Γιώργο Σαραντάρη

 

Γιώργο Σαραντάρη,

 

Ήρθα ως φίλος

Προσκυνητής του έργου Σου.

Χθες βράδυ πέθανα ως ακύμαντη θάλασσα

Και στη φωτιά της μνήμης με ξύπνησες

Μήπως και βρω τα νεκρά μου όνειρα

Σημάδια τ’ουρανού να τα νεκραναστήσω.

Στον ποταμό που τρέχουν τα νερά

Έχουν αρχή της μοίρας

Η νύχτα μένει ακοίμητη ν’αναζητά το φως

Στο ευγενικό Σου πρόσωπο φεγγοβολούν

Παράθυρα του ορίζοντα

Με ανοιγμένα χέρια ο χρόνος προσμένει

Μιας αγκαλιάς φιλιών χαιρετισμών του φεγγαριού

Με προσευχές των άστρων

Αέναα ταξιδεύεις το λογισμό Σου στο Λεωνίδιο

Και είσαι εδώ παρών στον κόσμο

Σαν να μην έφυγες ποτέ από τις πηγές

Του όρθρου ποταμού.

 

Παναγιώτης Πιτσελάς

 

Αναστροφή

 

Στον Γιώργο Σαραντάρη

 

Από τις πηγές του όρθρου ποταμού

Σαν να μην έφυγες ποτέ από τον κόσμο

Και είσ’εδώ παρών στο Λεωνίδιο

Τον λογισμό Σου αέναα ταξιδεύεις

Με προσευχές των άστρων

Χαιρετισμών του φεγγαριού μιας αγκαλιάς φιλιών

Ο χρόνος μένει με ανοιγμένα χέρια.

Παράθυρα του ορίζοντα φεγγοβολούν

Στο ευγενικό σου πρόσωπο.

Η νύχτα μένει ακοίμητη, το φως αναζητά

Της μοίρας αρχή έχουν τα νερά

Που τρέχουν στον ποταμό

Να τα νεκραναστήσω τ’ουρανού σημάδια

Μήπως και βρω τα νεκρά μου όνειρα.

Με ξύπνησες

Και στη φωτιά της μνήμης

Η ακύμαντη θάλασσα.

Χθες βράδυ πέθαινα του έργου Σου προσκυνητής

Ως φίλος ήρθα εδώ,

Γιώργο Σαραντάρη.

 

Παναγιώτης Πιτσελάς

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS