ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30 /03/ 2011)

2011 March 15

 

 

 

 

 

Πολιτιστικό Σωματείο Γιώργος Σαραντάρης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30 /03/ 2011)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού καλούνται τα Ιδρυτικά μέλη του Πολιτιστικού Σωματείου Γιώργος Σαραντάρης στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση την ΤΕΤΑΡΤΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 και ώρα 19.00 μμ στην οδό ΦΩΚΙΔΟΣ 26, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, στον Γ΄ όροφο, αίθουσα ΕΥΜΑΡΟΣ.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε μία ώρα στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερησίας διάταξης

 

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος -Γραμματέας)

2. Εκθεση πεπραγμένων του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) για το

2008-2011

3. Οικονομικός απολογισμός

4. Απαλλαγή του προσωρινού ΔΣ

5. Προσεχείς εκδηλώσεις

6. Άλλα θέματα

7. Εκλογή του πρώτου ΔΣ για την διετία 2011-2013

8. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Το ΔΣ παρακαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση γιατί η παρουσία τους είναι απαραίτητη. Αν δεν μπορέσετε να έλθετε θα εκτιμήσουμε την ταχυδρομική σας ψήφο.

Σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι ταμειακά  τακτοποιημένα. Η πληρωμή είναι δυνατό να γίνει στη γενική συνέλευση.

Μετά τη ΓΣ θα προβληθεί η ταινία του Τάσου Ψαρρά παραγωγής ΕΤ1 για το Γιώργο. Μια ευγενική προσφορά του Τ. Ψαρρά για το αρχείο του Σωματείου.

Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας

Nένα Βενετσάνου                                                   Εύη Καλοδίκη

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS